Brochure Meer voorlezen, beter in taal. 4de druk februari 2021

Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen beïnvloedt. Het gaat in op het belang van mondelinge taal in de thuisomgeving van jonge kinderen en laat zien hoe boeken de taalomgeving in het gezin kunnen verrijken. In dat kader wordt verwezen naar BoekStart. Wetenschappelijke studies naar de effecten van voorlezen worden beknopt besproken. Brochure van 40 pagina’s. Formaat A4.

Vierde, herziene druk februari 2021

Klik hier voor een preview