Handleiding training Interactief voorlezen in de kinderopvang

Handleiding bij de training ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0-4 jarigen’, ontwikkeld door Elly van der Linden, Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0-7 jr, in opdracht van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek.

Klik hier voor een preview